k.ú.: 749630 - Slatina u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578436 - Slatina NUTS5 CZ0322578436
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 956 2898749
zahrada školka 1 448
zahrada 76 41227
ovoc. sad 3 10324
travní p. 419 906262
lesní poz 262 1165628
vodní pl. nádrž umělá 6 5358
vodní pl. rybník 7 31322
vodní pl. tok přirozený 1 719
vodní pl. tok umělý 82 18394
vodní pl. zamokřená pl. 15 12023
zast. pl. 107 47245
ostat.pl. dobývací prost. 4 33541
ostat.pl. jiná plocha 84 76477
ostat.pl. manipulační pl. 27 29382
ostat.pl. neplodná půda 395 206131
ostat.pl. ostat.komunikace 94 97858
ostat.pl. pohřeb. 1 1061
ostat.pl. silnice 4 26375
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4800
ostat.pl. zeleň 112 32073
Celkem KN 2658 5645397
Par. DKM 24 22116
Par. KMD 2634 5623281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 102
LV 219
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.10.2013
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1:2880 1837 30.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 01:33

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.