k.ú.: 749605 - Přestavlky u Slap - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539660 - Slapy NUTS5 CZ020A539660
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1678762
zahrada 533 310847
ovoc. sad 33 53223
travní p. 126 384425
lesní poz les s budovou 41 1949
lesní poz 181 610308
vodní pl. nádrž umělá 3 1004928
vodní pl. rybník 3 15575
vodní pl. tok přirozený 7 141371
vodní pl. zamokřená pl. 3 2691
zast. pl. zbořeniště 10 2089
zast. pl. 917 102168
ostat.pl. jiná plocha 102 66308
ostat.pl. manipulační pl. 61 55179
ostat.pl. neplodná půda 359 300329
ostat.pl. ostat.komunikace 156 95188
ostat.pl. silnice 7 67209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 249 95463
ostat.pl. zeleň 249 97863
Celkem KN 3270 5085875
Par. KMD 3270 5085875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 17
č.e. rod.rekr 711
č.e. ubyt.zař 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 920
byt.z. byt 105
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. j.nebyt 30
Celkem JED 179
LV 1202
spoluvlastník 2012

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 10.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:43

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".