k.ú.: 749605 - Přestavlky u Slap - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539660 - Slapy NUTS5 CZ020A539660
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1678762
zahrada 533 310701
ovoc. sad 33 53223
travní p. 126 384425
lesní poz les s budovou 41 1949
lesní poz 181 610308
vodní pl. nádrž umělá 3 1004928
vodní pl. rybník 3 15575
vodní pl. tok přirozený 7 141371
vodní pl. zamokřená pl. 3 2691
zast. pl. zbořeniště 9 1660
zast. pl. 915 102500
ostat.pl. jiná plocha 106 66550
ostat.pl. manipulační pl. 61 55179
ostat.pl. neplodná půda 360 300329
ostat.pl. ostat.komunikace 157 95188
ostat.pl. silnice 7 67209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 249 95463
ostat.pl. zeleň 249 97863
Celkem KN 3273 5085874
Par. KMD 3273 5085874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 17
č.e. rod.rekr 711
č.e. ubyt.zař 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 921
byt.z. byt 105
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. j.nebyt 30
Celkem JED 179
LV 1205
spoluvlastník 2019

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 10.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:15

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.