k.ú.: 749532 - Kvíc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 2434753
vinice 1 165080
zahrada 454 199932
ovoc. sad 13 95770
travní p. 49 99355
lesní poz 51 179499
vodní pl. nádrž umělá 6 19565
vodní pl. rybník 3 1242
vodní pl. tok přirozený 31 22614
vodní pl. zamokřená pl. 7 10470
zast. pl. společný dvůr 16 3497
zast. pl. zbořeniště 4 1343
zast. pl. 692 170915
ostat.pl. dráha 2 18364
ostat.pl. jiná plocha 174 117515
ostat.pl. manipulační pl. 39 126172
ostat.pl. neplodná půda 73 44158
ostat.pl. ostat.komunikace 142 104434
ostat.pl. silnice 72 145198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14783
ostat.pl. zeleň 23 47367
Celkem KN 2208 4022026
Par. DKM 2208 4022026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 406
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 676
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 1
Celkem JED 61
LV 734
spoluvlastník 1145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2002 celé kat.území
Ins. A 1:1000 31.12.1979 09.12.2002 1:2000, 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 04:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.