k.ú.: 749532 - Kvíc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 2434929
vinice 1 165080
zahrada 452 199768
ovoc. sad 13 95770
travní p. 49 99355
lesní poz 51 179499
vodní pl. nádrž umělá 6 19565
vodní pl. rybník 3 1242
vodní pl. tok přirozený 31 22614
vodní pl. zamokřená pl. 7 10470
zast. pl. společný dvůr 17 3455
zast. pl. zbořeniště 4 1343
zast. pl. 688 170023
ostat.pl. dráha 2 18364
ostat.pl. jiná plocha 169 117963
ostat.pl. manipulační pl. 39 126642
ostat.pl. neplodná půda 73 44158
ostat.pl. ostat.komunikace 142 104434
ostat.pl. silnice 72 145198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14783
ostat.pl. zeleň 21 47367
Celkem KN 2195 4022022
Par. DKM 2195 4022022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 402
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 672
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 1
Celkem JED 53
LV 718
spoluvlastník 1095

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2002 celé kat.území
Ins. A 1:1000 31.12.1979 09.12.2002 1:2000, 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.07.2019 21:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.