k.ú.: 749524 - Netovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1721992
zahrada 32 25296
ovoc. sad 5 39574
travní p. 9 15018
lesní poz 12 58740
vodní pl. nádrž umělá 2 423
vodní pl. tok přirozený 5 4677
vodní pl. tok umělý 1 7919
zast. pl. 70 23443
ostat.pl. jiná plocha 47 38170
ostat.pl. manipulační pl. 7 10332
ostat.pl. neplodná půda 18 12607
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 17215
ostat.pl. ostat.komunikace 39 69342
ostat.pl. silnice 26 64853
ostat.pl. zeleň 17 85189
Celkem KN 425 2194790
Par. DKM 425 2194790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 68
LV 109
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2008 intravilán
DKM-KPÚ 30.12.2003 1:1000 19.01.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 10.07.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 23:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.