k.ú.: 749516 - Blahotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 434066
vinice 4 124036
zahrada 6 10584
ovoc. sad 34 1534419
travní p. 3 18593
lesní poz 5 52404
vodní pl. rybník 5 242387
vodní pl. tok přirozený 5 6609
zast. pl. 17 16188
ostat.pl. jiná plocha 47 132260
ostat.pl. manipulační pl. 2 18523
ostat.pl. neplodná půda 6 13498
ostat.pl. ostat.komunikace 27 62005
ostat.pl. silnice 8 20648
ostat.pl. zeleň 2 1297
Celkem KN 220 2687517
Par. DKM 220 2687517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 14
LV 60
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.2003 intravilán
DKM-KPÚ 26.10.2000 1:1000 30.11.2000 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 14.03.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.