k.ú.: 749508 - Otruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 25 16207
orná půda 67 1973723
zahrada 78 48992
travní p. 19 99813
lesní poz 8 24953
vodní pl. nádrž umělá 1 1103
vodní pl. rybník 1 2280
vodní pl. tok přirozený 24 23073
vodní pl. zamokřená pl. 1 2107
zast. pl. zbořeniště 3 287
zast. pl. 83 29842
ostat.pl. dráha 2 50620
ostat.pl. jiná plocha 34 36356
ostat.pl. manipulační pl. 4 1923
ostat.pl. mez, stráň 23 34160
ostat.pl. neplodná půda 27 55428
ostat.pl. ostat.komunikace 22 25146
ostat.pl. pohřeb. 1 709
ostat.pl. silnice 4 31592
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1542
ostat.pl. zeleň 6 8953
Celkem KN 434 2468809
Par. KMD 434 2468809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 79
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 112
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK GS 1:2880 1870 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 29.09.2020 15:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička