k.ú.: 749362 - Slaný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 51
orná půda 1264 6586267
vinice 1 9206
zahrada 1300 607025
ovoc. sad 143 1389649
travní p. 53 298551
lesní poz 50 189950
vodní pl. nádrž umělá 3 1611
vodní pl. rybník 20 81927
vodní pl. tok přirozený 106 42724
vodní pl. zamokřená pl. 19 25739
zast. pl. společný dvůr 63 83268
zast. pl. zbořeniště 30 9283
zast. pl. 3572 998986
ostat.pl. dráha 21 134163
ostat.pl. dálnice 10 27315
ostat.pl. jiná plocha 822 643685
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1849
ostat.pl. manipulační pl. 255 409727
ostat.pl. neplodná půda 248 165167
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 3196
ostat.pl. ostat.komunikace 633 683196
ostat.pl. pohřeb. 8 39103
ostat.pl. silnice 94 285306
ostat.pl. skládka 1 67688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 116 657265
ostat.pl. zeleň 222 541071
Celkem KN 9061 13982968
Par. DKM 9061 13982968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. byt.dům 253
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 54
č.p. rod.dům 1366
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 37
č.p. výroba 33
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 422
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 154
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 505
bez čp/če jiná st. 242
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 59
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 89
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 163
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 3523
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 3613
byt.z. dílna 25
byt.z. garáž 110
byt.z. j.nebyt 72
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 129
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 10
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 3970
LV 6541
spoluvlastník 12206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.02.2009 celé kat.území
Ins. A 1:1000 04.09.1931 03.02.2009 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 23.05.2019 13:16

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.