k.ú.: 749281 - Slabčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549860 - Slabčice NUTS5 CZ0314549860
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1684056
zahrada 105 76552
ovoc. sad 3 3945
travní p. 201 1026339
lesní poz 177 1128623
vodní pl. nádrž přírodní 1 505
vodní pl. rybník 3 9602
vodní pl. tok přirozený 14 18559
vodní pl. tok umělý 7 5465
vodní pl. zamokřená pl. 9 21274
zast. pl. společný dvůr 5 305
zast. pl. zbořeniště 7 1123
zast. pl. 112 52957
ostat.pl. jiná plocha 32 10661
ostat.pl. manipulační pl. 12 11941
ostat.pl. neplodná půda 82 149348
ostat.pl. ostat.komunikace 64 130526
ostat.pl. pohřeb. 1 3733
ostat.pl. silnice 12 44132
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7510
ostat.pl. zeleň 1 101
Celkem KN 1013 4387257
Par. DKM 528 3103921
Par. KMD 485 1283336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 110
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 219
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2013
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2012
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 29.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 01.10.2020 08:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička