k.ú.: 749168 - Skuteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1029
orná půda 790 3288286
zahrada 944 530049
ovoc. sad 39 124821
travní p. 1018 1874616
lesní poz les(ne hospodář) 2 2531
lesní poz 43 322954
vodní pl. nádrž umělá 31 53247
vodní pl. tok přirozený 10 8164
vodní pl. zamokřená pl. 1 4498
zast. pl. společný dvůr 25 964
zast. pl. zbořeniště 44 6180
zast. pl. 1631 340746
ostat.pl. dobývací prost. 27 177491
ostat.pl. dráha 18 66315
ostat.pl. jiná plocha 471 279428
ostat.pl. manipulační pl. 201 285470
ostat.pl. neplodná půda 346 278809
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 217656
ostat.pl. ostat.komunikace 367 297262
ostat.pl. pohřeb. 2 13385
ostat.pl. silnice 93 148524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 63058
ostat.pl. zeleň 20 46873
Celkem KN 6151 8432356
Par. DKM 3629 1755644
Par. KMD 2522 6676712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 200
č.p. byt.dům 49
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 547
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 387
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 50
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1580
byt.z. byt 758
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 810
LV 2281
spoluvlastník 3826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2019
DKM 1:1000 29.11.2018
KMD 1:1000 07.02.2017
S-SK GS 1:2880 1839 29.05.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička