k.ú.: 749168 - Skuteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1029
orná půda 818 3310271
zahrada 933 507389
ovoc. sad 35 128419
travní p. 1040 1889570
lesní poz les(ne hospodář) 2 2531
lesní poz 43 322954
vodní pl. nádrž umělá 29 62942
vodní pl. tok přirozený 10 8164
vodní pl. zamokřená pl. 1 4498
zast. pl. společný dvůr 29 1266
zast. pl. zbořeniště 73 11196
zast. pl. 1609 336467
ostat.pl. dobývací prost. 51 229524
ostat.pl. dráha 17 67070
ostat.pl. jiná plocha 396 222049
ostat.pl. manipulační pl. 261 283694
ostat.pl. neplodná půda 352 280535
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 217685
ostat.pl. ostat.komunikace 355 260960
ostat.pl. pohřeb. 2 13385
ostat.pl. silnice 80 164653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 78331
ostat.pl. zeleň 15 22631
Celkem KN 6195 8427213
PK 40 82787
Celkem ZE 40 82787
Par. DKM 1561 674517
Par. KMD 2512 6677583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 202
č.p. byt.dům 45
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 546
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če garáž 368
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 49
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1542
byt.z. byt 758
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 810
LV 2287
spoluvlastník 3829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2018
KMD 1:1000 07.02.2017
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.05.2019 06:02

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.