k.ú.: 749168 - Skuteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1029
orná půda 794 3295694
zahrada 952 530984
ovoc. sad 37 127628
travní p. 1021 1882133
lesní poz les(ne hospodář) 2 2531
lesní poz 43 322954
vodní pl. nádrž umělá 28 52244
vodní pl. tok přirozený 10 8164
vodní pl. zamokřená pl. 1 4498
zast. pl. společný dvůr 27 1166
zast. pl. zbořeniště 46 6478
zast. pl. 1616 339441
ostat.pl. dobývací prost. 48 226337
ostat.pl. dráha 18 66315
ostat.pl. jiná plocha 439 230068
ostat.pl. manipulační pl. 198 285470
ostat.pl. neplodná půda 346 278805
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 217657
ostat.pl. ostat.komunikace 350 280482
ostat.pl. pohřeb. 2 13385
ostat.pl. silnice 91 148559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 63058
ostat.pl. zeleň 19 46865
Celkem KN 6115 8431945
Par. DKM 3602 1755526
Par. KMD 2513 6676419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 200
č.p. byt.dům 47
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 547
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 370
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 49
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1549
byt.z. byt 758
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 810
LV 2279
spoluvlastník 3819

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2019
DKM 1:1000 29.11.2018
KMD 1:1000 07.02.2017
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 10:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.