k.ú.: 749141 - Nová Ves u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 196238
zahrada 12 6880
ovoc. sad 3 6457
travní p. 22 18262
lesní poz 12 1119566
vodní pl. tok přirozený 11 2283
vodní pl. zamokřená pl. 1 111
zast. pl. 16 5856
ostat.pl. jiná plocha 4 4192
ostat.pl. manipulační pl. 6 2687
ostat.pl. neplodná půda 6 5370
ostat.pl. ostat.komunikace 15 35968
Celkem KN 129 1403870
Par. KMD 129 1403870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 15
LV 28
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 20:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.