k.ú.: 749109 - Skuhrov nad Bělou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576778 - Skuhrov nad Bělou NUTS5 CZ0524576778
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 869
orná půda 149 2658219
zahrada 411 433046
travní p. mez, stráň 21 14900
travní p. 273 2207484
lesní poz 219 2823580
vodní pl. nádrž přírodní 6 14941
vodní pl. nádrž umělá 1 293
vodní pl. rybník 2 9409
vodní pl. tok přirozený 6 78123
zast. pl. zbořeniště 5 7022
zast. pl. 449 152797
ostat.pl. jiná plocha 120 71042
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 9553
ostat.pl. manipulační pl. 12 52134
ostat.pl. mez, stráň 9 8475
ostat.pl. ostat.komunikace 144 128679
ostat.pl. pohřeb. 2 2449
ostat.pl. silnice 24 162859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6291
ostat.pl. zeleň 6 6943
Celkem KN 1866 8849108
Par. KMD 1866 8849108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 433
byt.z. byt 52
obč.z. byt 14
Celkem JED 66
LV 518
spoluvlastník 799

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.09.2020 09:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.