k.ú.: 749044 - Skuhrov u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1902805
zahrada 177 131731
travní p. 168 1278736
lesní poz 99 3589761
vodní pl. rybník 2 1670
vodní pl. tok přirozený 2 495
vodní pl. tok umělý 2 1344
vodní pl. zamokřená pl. 1 6229
zast. pl. zbořeniště 6 1362
zast. pl. 126 36496
ostat.pl. jiná plocha 98 100383
ostat.pl. manipulační pl. 3 3965
ostat.pl. neplodná půda 8 38180
ostat.pl. ostat.komunikace 45 102683
ostat.pl. silnice 2 29292
ostat.pl. zeleň 20 48869
Celkem KN 819 7274001
Par. DKM 326 3666946
Par. KMD 493 3607055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 115
LV 143
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2017 1:1000 20.03.2017 *)
KMD 1:1000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1839 20.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.