k.ú.: 749010 - Skuhrov pod Brdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531740 - Skuhrov NUTS5 CZ0202531740
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 3179321
zahrada 376 309463
ovoc. sad 8 23992
travní p. mez, stráň 2 857
travní p. 103 402490
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 32 2353808
vodní pl. nádrž umělá 13 14857
vodní pl. tok přirozený 33 17002
vodní pl. tok umělý 41 17222
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 3 2981
zast. pl. 364 103841
ostat.pl. jiná plocha 73 40666
ostat.pl. manipulační pl. 19 16075
ostat.pl. neplodná půda 17 7685
ostat.pl. ostat.komunikace 104 127432
ostat.pl. pohřeb. 1 23
ostat.pl. silnice 30 46740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2775
ostat.pl. zeleň 19 17901
Celkem KN 1562 6685171
Par. KMD 1562 6685171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 190
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 474
spoluvlastník 732

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.09.2020 22:57

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.