k.ú.: 748960 - Skřivany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570834 - Skřivany NUTS5 CZ0521570834
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 2782835
zahrada 373 213938
ovoc. sad 22 34677
travní p. 303 1087144
lesní poz 28 1546324
vodní pl. nádrž umělá 5 40545
vodní pl. rybník 5 15983
vodní pl. tok přirozený 28 39218
vodní pl. tok umělý 22 8672
vodní pl. zamokřená pl. 1 8332
zast. pl. společný dvůr 14 1898
zast. pl. zbořeniště 7 1474
zast. pl. 444 160930
ostat.pl. dráha 4 33040
ostat.pl. jiná plocha 73 94920
ostat.pl. manipulační pl. 37 123873
ostat.pl. neplodná půda 33 9562
ostat.pl. ostat.komunikace 114 156710
ostat.pl. pohřeb. 3 4412
ostat.pl. silnice 8 46017
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20565
ostat.pl. zeleň 38 81865
Celkem KN 1866 6512934
Par. KMD 1866 6512934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 244
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 46
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 419
byt.z. byt 63
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 26
Celkem JED 92
LV 565
spoluvlastník 856

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.