k.ú.: 748951 - Skřivaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 544248 - Pavlíkov NUTS5 CZ020C544248
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 2580590
zahrada 75 51528
ovoc. sad 5 13070
travní p. 37 72114
lesní poz 95 5658872
vodní pl. nádrž umělá 2 5262
vodní pl. tok přirozený 4 101258
vodní pl. tok umělý 3 1651
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 8 1782
zast. pl. 118 52203
ostat.pl. jiná plocha 48 80188
ostat.pl. manipulační pl. 2 1540
ostat.pl. neplodná půda 85 43422
ostat.pl. ostat.komunikace 40 49821
ostat.pl. pohřeb. 1 647
ostat.pl. silnice 3 20910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1921
Celkem KN 574 8736902
PK 479 2698148
Celkem ZE 479 2698148
Par. KMD 306 205914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 116
LV 134
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2018
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 22.09.2020 16:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička