k.ú.: 748919 - Skřipel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 533963 - Skřipel NUTS5 CZ0202533963
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 2567797
zahrada 73 59019
ovoc. sad 2 6828
travní p. 68 158498
lesní poz 11 24345
vodní pl. nádrž umělá 4 5566
vodní pl. rybník 5 21721
vodní pl. tok umělý 125 43065
zast. pl. zbořeniště 1 804
zast. pl. 95 46121
ostat.pl. dráha 10 5884
ostat.pl. jiná plocha 36 12931
ostat.pl. manipulační pl. 7 5435
ostat.pl. neplodná půda 17 4309
ostat.pl. ostat.komunikace 27 33762
ostat.pl. pohřeb. 2 3766
ostat.pl. silnice 7 34414
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10186
ostat.pl. zeleň 5 6642
Celkem KN 779 3051093
Par. KMD 779 3051093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 92
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 196
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 15.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 26.09.2020 16:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička