k.ú.: 748820 - Skryje u Golčova Jeníkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569461 - Skryje NUTS5 CZ0631569461
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 3005018
zahrada 88 132024
ovoc. sad 2 8524
travní p. 42 194571
lesní poz 47 265991
vodní pl. nádrž umělá 5 10688
vodní pl. rybník 3 11060
vodní pl. tok přirozený 13 21813
vodní pl. tok umělý 3 2859
vodní pl. zamokřená pl. 1 1537
zast. pl. 128 98911
ostat.pl. dráha 2 4817
ostat.pl. jiná plocha 26 26411
ostat.pl. manipulační pl. 8 14322
ostat.pl. neplodná půda 29 79781
ostat.pl. ostat.komunikace 38 111764
ostat.pl. silnice 8 64516
ostat.pl. zeleň 3 115425
Celkem KN 596 4170032
Par. DKM 596 4170032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 125
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 187
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2008
DKM-KPÚ 16.05.2006 1:1000 24.08.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 15:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.