k.ú.: 748773 - Skrýchov u Opařan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552801 - Opařany NUTS5 CZ0317552801
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 97
orná půda 325 1792175
zahrada 79 58970
travní p. mez, stráň 4 531
travní p. 175 205143
lesní poz 10 35166
vodní pl. nádrž umělá 4 1941
vodní pl. tok umělý 68 7831
zast. pl. společný dvůr 1 538
zast. pl. 91 36639
ostat.pl. jiná plocha 30 15890
ostat.pl. manipulační pl. 20 16674
ostat.pl. ostat.komunikace 119 54751
ostat.pl. silnice 13 13870
ostat.pl. zeleň 2 205
Celkem KN 942 2240421
Par. KMD 942 2240421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 85
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 101
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 06:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička