k.ú.: 748765 - Olší u Opařan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552801 - Opařany NUTS5 CZ0317552801
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 9265
orná půda 523 2396285
zahrada 76 95334
travní p. mez, stráň 19 14641
travní p. 282 661047
lesní poz 84 1402850
vodní pl. nádrž umělá 14 32058
vodní pl. rybník 24 55173
vodní pl. tok přirozený 6 9075
vodní pl. tok umělý 83 15508
zast. pl. 104 67262
ostat.pl. dráha 2 38061
ostat.pl. jiná plocha 17 10296
ostat.pl. manipulační pl. 13 30526
ostat.pl. neplodná půda 1 320
ostat.pl. ostat.komunikace 53 107452
ostat.pl. silnice 17 56016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 818
ostat.pl. zeleň 3 1430
Celkem KN 1326 5003417
Par. KMD 1326 5003417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 95
LV 166
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1830 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.