k.ú.: 748722 - Dudov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560669 - Skrýchov u Malšic NUTS5 CZ0317560669
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 572 1372325
zahrada 22 11794
travní p. 266 244735
lesní poz 47 622573
vodní pl. tok umělý 29 4299
vodní pl. zamokřená pl. 3 1814
zast. pl. zbořeniště 2 495
zast. pl. 26 19198
ostat.pl. jiná plocha 26 3404
ostat.pl. manipulační pl. 5 3935
ostat.pl. neplodná půda 5 1884
ostat.pl. ostat.komunikace 27 27566
ostat.pl. silnice 34 13251
ostat.pl. zeleň 5 1000
Celkem KN 1069 2328273
Par. DKM 10 1896
Par. KMD 1059 2326377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 26
LV 55
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2009
S-SK GS 1:2880 1828 16.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička