k.ú.: 748706 - Skršín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567361 - Skršín NUTS5 CZ0425567361
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2167566
zahrada 60 48862
ovoc. sad 2 40507
travní p. 4 4479
lesní poz 10 266130
vodní pl. rybník 2 5637
vodní pl. tok přirozený 2 6885
vodní pl. tok umělý 1 1333
vodní pl. zamokřená pl. 1 3617
zast. pl. zbořeniště 3 396
zast. pl. 121 32612
ostat.pl. dráha 5 25021
ostat.pl. jiná plocha 49 100384
ostat.pl. manipulační pl. 4 5182
ostat.pl. neplodná půda 29 39031
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 70
ostat.pl. ostat.komunikace 44 319045
ostat.pl. silnice 12 42810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6100
ostat.pl. zeleň 4 5593
Celkem KN 474 3121260
Par. DKM 274 152735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 135
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.03.2017 intravilán
FÚO 1:5000 31.12.1978 měřítko pro intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1875 30.12.1978


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 29.09.2020 07:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička