k.ú.: 748692 - Chrámce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567361 - Skršín NUTS5 CZ0425567361
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 564511
zahrada 22 18924
ovoc. sad 7 510445
travní p. 2 41893
vodní pl. rybník 1 378
vodní pl. zamokřená pl. 1 657
zast. pl. zbořeniště 2 971
zast. pl. 51 14984
ostat.pl. jiná plocha 41 119201
ostat.pl. manipulační pl. 2 6241
ostat.pl. neplodná půda 6 5446
ostat.pl. ostat.komunikace 14 17180
ostat.pl. silnice 4 19033
Celkem KN 162 1319864
Par. DKM 162 1319864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 51
LV 36
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2009
FÚO 1:5000 31.12.1978 27.11.2009 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1903 30.12.1978 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 20.09.2020 23:23

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.