k.ú.: 748684 - Dobrčice u Skršína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567361 - Skršín NUTS5 CZ0425567361
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 1810535
zahrada 73 42781
travní p. 6 57465
lesní poz 13 279842
vodní pl. nádrž umělá 1 1448
vodní pl. zamokřená pl. 3 26037
zast. pl. zbořeniště 2 607
zast. pl. 93 21656
ostat.pl. jiná plocha 83 202251
ostat.pl. manipulační pl. 2 1178
ostat.pl. neplodná půda 22 31689
ostat.pl. ostat.komunikace 17 41760
ostat.pl. silnice 7 21669
ostat.pl. zeleň 1 374
Celkem KN 407 2539292
Par. DKM 407 2539292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 93
LV 128
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2009
FÚO 1:5000 31.12.1978 05.06.2009 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 30.12.1978 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 29.09.2020 07:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička