k.ú.: 748609 - Skramouš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535052 - Mšeno NUTS5 CZ0206535052
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 1493520
zahrada 37 27653
ovoc. sad 3 9277
travní p. 27 105514
lesní poz 42 287408
vodní pl. tok přirozený 2 4876
vodní pl. tok umělý 2 1039
zast. pl. zbořeniště 3 289
zast. pl. 50 32044
ostat.pl. dráha 1 24414
ostat.pl. jiná plocha 16 8646
ostat.pl. manipulační pl. 9 12153
ostat.pl. neplodná půda 72 51750
ostat.pl. ostat.komunikace 33 59103
ostat.pl. silnice 8 27577
ostat.pl. zeleň 7 10507
Celkem KN 361 2155770
Par. DKM 175 2020471
Par. KMD 186 135299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 72
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 27.02.2014
S-SK GS 1:2880 1842 24.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 29.09.2020 06:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička