k.ú.: 748595 - Žhery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533386 - Klučov NUTS5 CZ0204533386
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2033540
zahrada 27 20238
ovoc. sad 1 2530
travní p. 26 64448
lesní poz 7 12044
vodní pl. tok přirozený 3 2599
zast. pl. společný dvůr 1 170
zast. pl. 49 29575
ostat.pl. jiná plocha 11 15937
ostat.pl. manipulační pl. 3 15012
ostat.pl. neplodná půda 52 47251
ostat.pl. ostat.komunikace 28 63891
ostat.pl. silnice 4 19163
Celkem KN 322 2326398
Par. DKM 322 2326398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 86
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.07.2017
DKM 1:1000 22.03.2010
THM-G 1:2000 01.01.1971 22.03.2010
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 18.09.2020 09:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.