k.ú.: 748528 - Skořenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580929 - Skořenice NUTS5 CZ0534580929
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2902185
zahrada 291 186245
travní p. 169 233446
lesní poz 135 628888
vodní pl. nádrž umělá 11 11649
vodní pl. rybník 2 11007
vodní pl. tok přirozený 52 14204
vodní pl. zamokřená pl. 2 2333
zast. pl. společný dvůr 1 2514
zast. pl. zbořeniště 7 2163
zast. pl. 235 83395
ostat.pl. jiná plocha 167 111644
ostat.pl. manipulační pl. 19 62168
ostat.pl. neplodná půda 69 63467
ostat.pl. ostat.komunikace 199 114333
ostat.pl. pohřeb. 1 1583
ostat.pl. silnice 3 25635
ostat.pl. zeleň 5 3488
Celkem KN 1754 4460347
Par. KMD 1754 4460347
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 218
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 50
LV 278
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 04.06.2020 00:42

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.