k.ú.: 748510 - Bošín u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548006 - Bošín NUTS5 CZ0534548006
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1211431
zahrada 69 38387
travní p. 203 754269
lesní poz 40 243038
vodní pl. nádrž přírodní 1 522
vodní pl. nádrž umělá 1 31423
vodní pl. tok přirozený 103 61872
zast. pl. zbořeniště 1 284
zast. pl. 51 22483
ostat.pl. jiná plocha 86 67641
ostat.pl. manipulační pl. 9 8930
ostat.pl. neplodná půda 35 21545
ostat.pl. ostat.komunikace 53 33451
ostat.pl. silnice 4 21947
Celkem KN 957 2517223
Par. KMD 957 2517223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 45
LV 128
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.