k.ú.: 748501 - Skorotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596752 - Skorotice NUTS5 CZ0635596752
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 68549
zahrada 69 44182
ovoc. sad 3 13257
travní p. 198 1092288
lesní poz les s budovou 3 277
lesní poz 175 2740582
vodní pl. nádrž umělá 1 232
vodní pl. tok přirozený 12 1132
zast. pl. zbořeniště 1 253
zast. pl. 69 24187
ostat.pl. jiná plocha 15 7927
ostat.pl. manipulační pl. 3 10361
ostat.pl. neplodná půda 70 111244
ostat.pl. ostat.komunikace 58 40045
ostat.pl. silnice 1 12563
Celkem KN 690 4167079
Par. KMD 690 4167079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 70
LV 89
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 03:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.