k.ú.: 748498 - Chlébské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596752 - Skorotice NUTS5 CZ0635596752
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 559842
zahrada 131 72966
travní p. 167 639821
lesní poz les s budovou 3 121
lesní poz ostat.komunikace 3 1103
lesní poz 186 1202539
vodní pl. tok přirozený 29 13670
vodní pl. zamokřená pl. 2 6074
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 1 346
zast. pl. 128 27975
ostat.pl. jiná plocha 61 143622
ostat.pl. manipulační pl. 3 1825
ostat.pl. neplodná půda 194 180641
ostat.pl. ostat.komunikace 69 40011
ostat.pl. silnice 2 19808
ostat.pl. zeleň 7 13402
Celkem KN 1103 2923840
Par. KMD 1103 2923840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 28
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 128
LV 156
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 22:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.