k.ú.: 748480 - Skorotice u Ústí nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 24
orná půda 169 181103
zahrada 476 236569
ovoc. sad 1 2643
travní p. 388 549041
vodní pl. tok přirozený 1 6012
zast. pl. společný dvůr 6 2657
zast. pl. zbořeniště 8 1005
zast. pl. 703 104028
ostat.pl. jiná plocha 182 137675
ostat.pl. manipulační pl. 5 1396
ostat.pl. neplodná půda 6 1462
ostat.pl. ostat.komunikace 125 102651
ostat.pl. pohřeb. 4 13253
ostat.pl. silnice 9 23865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10141
ostat.pl. zeleň 8 2239
Celkem KN 2094 1375764
Par. DKM 2094 1375764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 253
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 101
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 687
byt.z. byt 32
byt.z. dílna 1
Celkem JED 33
LV 751
spoluvlastník 915

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.10.2005
THM-V 1:1000 01.07.1981 21.10.2005
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 04.06.2020 01:17

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.