k.ú.: 748455 - Tomíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541575 - Žulová NUTS5 CZ0711541575
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 3086677
zahrada 204 179041
travní p. 107 309018
lesní poz 69 1439519
vodní pl. nádrž umělá 4 285575
vodní pl. tok přirozený 41 57516
vodní pl. tok umělý 3 5894
vodní pl. zamokřená pl. 3 4916
zast. pl. společný dvůr 5 2099
zast. pl. zbořeniště 42 23164
zast. pl. 110 35197
ostat.pl. dráha 3 26735
ostat.pl. jiná plocha 134 282429
ostat.pl. manipulační pl. 5 16085
ostat.pl. neplodná půda 11 15490
ostat.pl. ostat.komunikace 114 173158
ostat.pl. silnice 10 61748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 20 119948
Celkem KN 980 6124872
Par. DKM 267 4479433
Par. KMD 713 1645439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 110
LV 132
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2019 1:1000 18.10.2019 *)
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 18.10.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 30.09.2020 17:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička