k.ú.: 748455 - Tomíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541575 - Žulová NUTS5 CZ0711541575
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 3552530
zahrada 206 181682
travní p. 117 405540
lesní poz 68 1321937
vodní pl. nádrž umělá 2 6333
vodní pl. tok přirozený 42 51772
vodní pl. tok umělý 2 8247
vodní pl. zamokřená pl. 4 5125
zast. pl. společný dvůr 7 2161
zast. pl. zbořeniště 41 23054
zast. pl. 111 35269
ostat.pl. dobývací prost. 1 7858
ostat.pl. dráha 2 35490
ostat.pl. jiná plocha 164 225975
ostat.pl. manipulační pl. 7 41165
ostat.pl. neplodná půda 22 39868
ostat.pl. ostat.komunikace 132 121354
ostat.pl. silnice 9 53531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 4 4586
Celkem KN 1012 6124140
PK 102 579812
GP 217 2185710
Celkem ZE 319 2765522
Par. KMD 710 1643359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 111
LV 132
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.07.2019 15:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.