k.ú.: 748447 - Dolní Skorošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553484 - Skorošice NUTS5 CZ0711553484
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 5974248
zahrada 287 198233
travní p. 177 1054115
lesní poz 82 801683
vodní pl. nádrž umělá 5 6505
vodní pl. rybník 6 4048
vodní pl. tok přirozený 122 71843
vodní pl. tok umělý 14 23010
vodní pl. zamokřená pl. 13 21256
zast. pl. společný dvůr 7 2830
zast. pl. zbořeniště 49 15873
zast. pl. 322 113778
ostat.pl. dobývací prost. 5 54362
ostat.pl. dráha 2 15103
ostat.pl. jiná plocha 214 250431
ostat.pl. manipulační pl. 42 105136
ostat.pl. neplodná půda 68 161651
ostat.pl. ostat.komunikace 152 197024
ostat.pl. pohřeb. 2 7735
ostat.pl. silnice 28 123449
ostat.pl. skládka 1 12688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6406
ostat.pl. zeleň 29 81577
Celkem KN 1848 9302984
Par. DKM 1848 9302984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 174
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 2
Celkem BUD 317
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 26
LV 331
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2003 intravilán - obnova novým mapováním
DKM-KPÚ 29.12.2003 1:1000 29.12.2003 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 03:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.