k.ú.: 748391 - Skorkov u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548324 - Skorkov NUTS5 CZ0631548324
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 2131018
zahrada 90 54432
ovoc. sad 1 4062
travní p. 305 1925917
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 156 1232560
vodní pl. nádrž umělá 4 4941
vodní pl. rybník 1 204822
vodní pl. tok přirozený 8 20288
vodní pl. tok umělý 12 11682
vodní pl. zamokřená pl. 1 3232
zast. pl. společný dvůr 4 1949
zast. pl. 112 48419
ostat.pl. dálnice 2 179504
ostat.pl. jiná plocha 41 6454
ostat.pl. manipulační pl. 14 32019
ostat.pl. neplodná půda 25 9340
ostat.pl. ostat.komunikace 69 156355
ostat.pl. pohřeb. 1 1833
ostat.pl. silnice 9 56464
ostat.pl. zeleň 67 115291
Celkem KN 1069 6200604
EN 1 23150
PK 37 451963
Celkem ZE 38 475113
Par. DKM 666 4979265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 109
LV 204
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.01.2014
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2019 19:47

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.