k.ú.: 748366 - Otradovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 557030 - Skorkov NUTS5 CZ0207557030
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21152 - Benátky nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 759910
zahrada 65 48314
ovoc. sad 2 2644
travní p. 118 236741
lesní poz les s budovou 25 442
lesní poz 28 9959314
vodní pl. nádrž umělá 10 13947
vodní pl. tok přirozený 7 139447
vodní pl. zamokřená pl. 2 3610
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 272 48318
ostat.pl. dráha 4 114114
ostat.pl. jiná plocha 46 88283
ostat.pl. manipulační pl. 7 23711
ostat.pl. neplodná půda 10 7069
ostat.pl. ostat.komunikace 44 101520
ostat.pl. silnice 6 62978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 18826
ostat.pl. zeleň 5 2127
Celkem KN 1000 11631348
Par. KMD 1000 11631348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 253
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 16
LV 310
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 04:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička