k.ú.: 748331 - Skochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 5565958
zahrada 164 145827
ovoc. sad 10 36896
travní p. 91 391433
lesní poz ostat.komunikace 2 5664
lesní poz 10 2103931
vodní pl. nádrž přírodní 9 25083
vodní pl. nádrž umělá 2 3025
vodní pl. rybník 12 305972
vodní pl. tok přirozený 28 11269
vodní pl. tok umělý 31 8482
vodní pl. zamokřená pl. 8 37511
zast. pl. společný dvůr 2 2220
zast. pl. zbořeniště 5 3024
zast. pl. 194 130581
ostat.pl. jiná plocha 33 39079
ostat.pl. manipulační pl. 12 34129
ostat.pl. neplodná půda 8 9241
ostat.pl. ostat.komunikace 99 128561
ostat.pl. pohřeb. 1 2718
ostat.pl. silnice 7 76040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4838
ostat.pl. zeleň 14 12113
Celkem KN 1402 9083595
Par. KMD 1402 9083595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 150
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 191
LV 307
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 04.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 02:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.