k.ú.: 748269 - Sklené nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596744 - Sklené nad Oslavou NUTS5 CZ0635596744
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 611 2082078
zahrada 130 73218
ovoc. sad 5 4132
travní p. 395 661629
lesní poz les s budovou 27 1021
lesní poz 99 2893661
vodní pl. rybník 57 443727
vodní pl. tok umělý 11 1911
zast. pl. zbořeniště 3 1650
zast. pl. 181 43515
ostat.pl. dráha 14 110489
ostat.pl. jiná plocha 61 36810
ostat.pl. manipulační pl. 9 8851
ostat.pl. neplodná půda 50 18027
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 209
ostat.pl. ostat.komunikace 83 61921
ostat.pl. silnice 63 33650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17097
Celkem KN 1803 6493596
Par. KMD 1803 6493596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 85
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 198
LV 229
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.08.2019 14:30

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.