k.ú.: 748251 - Sklené u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596736 - Sklené NUTS5 CZ0635596736
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 812967
zahrada 59 17147
travní p. 217 891387
lesní poz 102 6493027
vodní pl. nádrž umělá 1 221
vodní pl. rybník 1 1701
zast. pl. zbořeniště 19 2652
zast. pl. 103 23739
ostat.pl. jiná plocha 42 17999
ostat.pl. manipulační pl. 8 5857
ostat.pl. neplodná půda 69 29790
ostat.pl. ostat.komunikace 88 91546
ostat.pl. silnice 36 46441
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 797
ostat.pl. zamokřená pl. 5 7096
ostat.pl. zeleň 4 6987
Celkem KN 869 8449354
Par. KMD 869 8449354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 99
LV 126
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2015
KM-D 1:2880 01.01.2001 24.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 01:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.