k.ú.: 748242 - Sklené u Svitav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578754 - Sklené NUTS5 CZ0533578754
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 3977625
zahrada 260 132076
ovoc. sad 1 4362
travní p. 144 421960
lesní poz 120 5107408
vodní pl. nádrž umělá 3 354
vodní pl. tok přirozený 68 7334
zast. pl. společný dvůr 2 454
zast. pl. zbořeniště 17 8578
zast. pl. 127 50478
ostat.pl. jiná plocha 61 29850
ostat.pl. manipulační pl. 23 48337
ostat.pl. neplodná půda 34 14573
ostat.pl. ostat.komunikace 197 126071
ostat.pl. pohřeb. 1 1906
ostat.pl. silnice 14 39118
Celkem KN 1324 9970484
Par. DKM 427 4599649
Par. KMD 897 5370835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 125
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 150
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2010
DKM-KPÚ 12.08.2009 1:1000 04.09.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.05.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 23:11

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.