k.ú.: 748170 - Skály u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597368 - Horní Město NUTS5 CZ0801597368
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 505743
zahrada 37 15646
travní p. 199 3377892
lesní poz 53 1082423
vodní pl. nádrž umělá 1 5065
vodní pl. tok přirozený 5 7404
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 13 5410
zast. pl. 88 36318
ostat.pl. jiná plocha 95 105552
ostat.pl. manipulační pl. 13 65807
ostat.pl. neplodná půda 58 104774
ostat.pl. ostat.komunikace 88 108261
ostat.pl. pohřeb. 2 3306
ostat.pl. silnice 5 34747
Celkem KN 670 5458453
Par. KMD 670 5458453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 80
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 22
LV 96
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 19.09.2020 03:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.