k.ú.: 748129 - Vonšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554812 - Skalná NUTS5 CZ0411554812
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 889985
zahrada 47 21711
travní p. 59 407584
lesní poz 79 1848999
vodní pl. nádrž umělá 4 21518
vodní pl. tok umělý 8 18881
vodní pl. zamokřená pl. 7 536802
zast. pl. společný dvůr 7 1308
zast. pl. zbořeniště 5 1946
zast. pl. 90 26854
ostat.pl. dráha 8 38707
ostat.pl. jiná plocha 41 286538
ostat.pl. manipulační pl. 26 241119
ostat.pl. neplodná půda 4 9665
ostat.pl. ostat.komunikace 59 58831
ostat.pl. silnice 3 15731
ostat.pl. zeleň 5 10835
Celkem KN 462 4437014
Par. DKM 462 4437014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 87
LV 63
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.02.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.02.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 05:10

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.