k.ú.: 748030 - Skalka u Blíževedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561410 - Blíževedly NUTS5 CZ0511561410
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 950697
zahrada 72 55409
travní p. 97 496079
lesní poz 35 687078
vodní pl. nádrž umělá 1 1158
zast. pl. zbořeniště 7 1237
zast. pl. 54 25783
ostat.pl. jiná plocha 6 1952
ostat.pl. manipulační pl. 8 12263
ostat.pl. neplodná půda 15 28315
ostat.pl. ostat.komunikace 39 72459
ostat.pl. silnice 6 21296
Celkem KN 366 2353726
Par. DKM 198 2243617
Par. KMD 168 110109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 53
LV 74
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2020 1:1000 27.05.2020 *)
KMD 1:1000 29.08.2017
S-SK GS 1:2880 1843 29.08.2017 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička