k.ú.: 748013 - Skalička nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570800 - Skalice NUTS5 CZ0521570800
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1810220
zahrada 88 54992
travní p. 71 194398
lesní poz 9 59194
vodní pl. nádrž umělá 1 1894
vodní pl. tok přirozený 2 9750
vodní pl. zamokřená pl. 1 5069
zast. pl. zbořeniště 2 1124
zast. pl. 108 41748
ostat.pl. jiná plocha 16 29556
ostat.pl. manipulační pl. 16 19922
ostat.pl. neplodná půda 18 48912
ostat.pl. ostat.komunikace 56 80289
ostat.pl. silnice 4 21091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7091
ostat.pl. zeleň 13 45118
Celkem KN 671 2430368
Par. DKM 671 2430368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 106
LV 245
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2014
DKM 1:1000 01.06.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.06.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.