k.ú.: 747998 - Skalice nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582336 - Skalice nad Svitavou NUTS5 CZ0641582336
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 1458553
zahrada 189 118839
ovoc. sad 9 15850
travní p. 176 475355
lesní poz les(ne hospodář) 2 9306
lesní poz ostat.komunikace 1 393
lesní poz 18 182233
vodní pl. tok přirozený 58 53342
vodní pl. tok umělý 2 8416
zast. pl. společný dvůr 2 1044
zast. pl. zbořeniště 2 70
zast. pl. 332 103071
ostat.pl. dráha 15 74476
ostat.pl. jiná plocha 301 181105
ostat.pl. manipulační pl. 60 95189
ostat.pl. neplodná půda 33 33165
ostat.pl. ostat.komunikace 142 127732
ostat.pl. silnice 35 62458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 932
ostat.pl. zeleň 9 2013
Celkem KN 1713 3003542
Par. DKM 620 2371269
Par. KMD 1093 632273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 322
byt.z. byt 56
Celkem JED 56
LV 446
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2012
DKM-KPÚ 15.07.2011 1:1000 21.07.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1964 21.07.2011 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.06.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 29.09.2020 06:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička