k.ú.: 747939 - Skalice u Smiřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570800 - Skalice NUTS5 CZ0521570800
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 3446114
zahrada 203 130347
ovoc. sad 1 616
travní p. 47 87622
lesní poz 73 243702
vodní pl. nádrž umělá 2 1798
vodní pl. tok přirozený 9 75782
zast. pl. společný dvůr 2 631
zast. pl. zbořeniště 4 1911
zast. pl. 183 75371
ostat.pl. jiná plocha 53 36537
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 25
ostat.pl. manipulační pl. 52 40353
ostat.pl. neplodná půda 20 34412
ostat.pl. ostat.komunikace 100 104302
ostat.pl. silnice 7 32771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2168
ostat.pl. zeleň 17 19799
Celkem KN 1203 4334261
Par. DKM 1203 4334261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 178
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 272
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.02.2015
DKM 1:1000 01.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.12.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 01:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.