k.ú.: 747921 - Číbuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570800 - Skalice NUTS5 CZ0521570800
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 977033
zahrada 63 48392
travní p. 61 248226
lesní poz 3 13134
vodní pl. nádrž umělá 14 71684
vodní pl. tok přirozený 3 14628
zast. pl. zbořeniště 2 582
zast. pl. 59 30242
ostat.pl. jiná plocha 9 2608
ostat.pl. manipulační pl. 8 12889
ostat.pl. neplodná půda 2 934
ostat.pl. ostat.komunikace 25 40554
ostat.pl. pohřeb. 1 3336
ostat.pl. silnice 15 40793
ostat.pl. zeleň 15 29494
Celkem KN 419 1534529
Par. DKM 419 1534529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 112
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.06.2015
DKM 1:1000 01.06.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.06.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 03:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.