k.ú.: 747874 - Skalice u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540811 - Nečín NUTS5 CZ020B540811
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 1690289
zahrada 103 56511
ovoc. sad 1 104
travní p. 202 663001
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 150 8154593
vodní pl. nádrž přírodní 2 4328
vodní pl. nádrž umělá 8 7025
vodní pl. rybník 1 611
vodní pl. tok přirozený 18 8933
vodní pl. tok umělý 3 1338
zast. pl. společný dvůr 2 581
zast. pl. zbořeniště 3 1020
zast. pl. 91 34290
ostat.pl. jiná plocha 35 22956
ostat.pl. manipulační pl. 7 36194
ostat.pl. neplodná půda 99 50984
ostat.pl. ostat.komunikace 88 100195
ostat.pl. silnice 3 21576
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3207
ostat.pl. zeleň 2 1049
Celkem KN 1161 10858828
Par. KMD 1161 10858828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 90
LV 186
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.