k.ú.: 747793 - Sidonie - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 306926
zahrada 243 93276
ovoc. sad 13 32768
travní p. 246 650425
lesní poz 48 6036529
vodní pl. tok přirozený 72 29388
vodní pl. zamokřená pl. 3 2388
zast. pl. 172 48629
ostat.pl. dráha 2 30108
ostat.pl. jiná plocha 89 24869
ostat.pl. manipulační pl. 24 17268
ostat.pl. neplodná půda 32 149831
ostat.pl. ostat.komunikace 103 57493
ostat.pl. silnice 61 22474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4564
ostat.pl. zeleň 3 521
Celkem KN 1257 7507457
Par. KMD 1257 7507457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 164
LV 293
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:33

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.