k.ú.: 747793 - Sidonie - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 306926
zahrada 243 93276
ovoc. sad 13 32768
travní p. 244 650425
lesní poz 41 6008749
vodní pl. tok přirozený 72 29388
vodní pl. zamokřená pl. 3 2388
zast. pl. 173 48641
ostat.pl. dráha 2 30108
ostat.pl. jiná plocha 86 24857
ostat.pl. manipulační pl. 24 17268
ostat.pl. neplodná půda 32 149831
ostat.pl. ostat.komunikace 110 85273
ostat.pl. silnice 61 22474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4564
ostat.pl. zeleň 3 521
Celkem KN 1253 7507457
Par. KMD 1253 7507457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 165
LV 292
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:59

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.