k.ú.: 747769 - Sibřina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538761 - Sibřina NUTS5 CZ0209538761
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1765309
zahrada 485 355085
ovoc. sad 2 11742
travní p. mez, stráň 7 591
travní p. 39 89493
vodní pl. rybník 1 3795
vodní pl. tok přirozený 30 13465
vodní pl. zamokřená pl. 3 2104
zast. pl. společný dvůr 15 3228
zast. pl. 376 90281
ostat.pl. jiná plocha 30 30951
ostat.pl. manipulační pl. 15 9920
ostat.pl. neplodná půda 3 7668
ostat.pl. ostat.komunikace 55 113332
ostat.pl. silnice 13 41494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13713
ostat.pl. zeleň 20 33697
Celkem KN 1213 2585868
Par. DKM 175 1816587
Par. KMD 1038 769281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 299
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 8
LV 478
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2014 na části - intavilán
DKM-KPÚ 27.04.2012 1:1000 07.05.2012 *) na části - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 25.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička