k.ú.: 747751 - Květnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564982 - Květnice NUTS5 CZ0209564982
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 570 1635820
zahrada 1050 476025
travní p. 77 190162
lesní poz 6 19931
vodní pl. rybník 3 33107
vodní pl. tok přirozený 54 32101
vodní pl. zamokřená pl. 12 6763
zast. pl. společný dvůr 2 30
zast. pl. 831 116744
ostat.pl. jiná plocha 48 25176
ostat.pl. manipulační pl. 20 32729
ostat.pl. neplodná půda 19 47553
ostat.pl. ostat.komunikace 74 108276
ostat.pl. pohřeb. 1 1210
ostat.pl. silnice 18 41848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1720
ostat.pl. zeleň 29 57486
Celkem KN 2815 2826681
Par. DKM 2617 1937404
Par. KMD 198 889277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 664
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 11
Celkem BUD 819
byt.z. byt 40
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 16
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 59
LV 1041
spoluvlastník 1381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 01.09.2014 1:1000 04.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1824 06.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 18.09.2020 10:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.