k.ú.: 747521 - Senomaty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542377 - Senomaty NUTS5 CZ020C542377
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 5567917
chmelnice 17 89891
zahrada 229 113375
ovoc. sad 5 24559
travní p. 119 261617
lesní poz 246 2368378
vodní pl. nádrž umělá 1 8035
vodní pl. tok přirozený 2 1990
vodní pl. tok umělý 58 79167
vodní pl. zamokřená pl. 5 4127
zast. pl. společný dvůr 2 227
zast. pl. zbořeniště 15 3187
zast. pl. 497 142071
ostat.pl. dráha 23 103747
ostat.pl. jiná plocha 270 284265
ostat.pl. manipulační pl. 43 51290
ostat.pl. neplodná půda 33 13472
ostat.pl. ostat.komunikace 190 203010
ostat.pl. pohřeb. 1 3151
ostat.pl. silnice 13 75839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 25078
ostat.pl. zeleň 28 19052
Celkem KN 2347 9443445
Par. DKM 1055 8783384
Par. KMD 1292 660061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 227
č.p. byt.dům 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 113
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 6
Celkem BUD 484
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 30
LV 568
spoluvlastník 795

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2010 Intravilán
DKM-KPÚ 17.12.2008 1:1000 02.03.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1841 18.10.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 20.09.2020 23:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.